Tržišna cijena titanijuma 1. travnja

Tržišna cijena titanijuma 1. travnja

ime proizvoda Specifikacija Reference Price
Titanium Ore Panzhihua TiO2≥46% \ t 1200YUAN / TON
TiO2≥47% \ t 1300YUAN / TON
hainan (titanska šljaka) TiO2≡50-47% \ t 1200 50 1250YUAN / TON
Indija TiO2≡49-50% \ t 2000 00 2100YUAN / TON
Australija TiO2≡50% \ t 1700 50 1750YUAN / TON
Vijetnam TiO2≥50% \ t 1800 50 1850YUAN / TON
Titanijumska spužva
0 # 6.9 Ten Thonsand Yuan

1 # 6.9 Ten Thonsand Yuan
Titanium Material Titanium Slab TA1 2 TA2 7 Ten 8 Ten Thonsand Yuan / Ton
Hladno valjana titanijumska traka
TA1 2 TA2 11.5 T 17Ten Thonsand Yuan / Ton
Vruće valjani titanijumski trak TA1 2 TA2 7,2 .3 9,36 Ten Thonsand Yuan / Ton
Titanijumska zavarena cijev TA1 2 TA2 14 .5 15.5 Ten Thonsand Yuan / Ton