Tri jedinstvene funkcije Titana

Funkcionalni materijali se zasnivaju na fizičkim svojstvima inženjerskih materijala i da posebna svojstva električne energije, magnetizma, zvuka, svjetlosti, toplote ili materijala pokazuju posebne karakteristike u svojoj ulozi. Utvrđeno je da su titanove legure i titanium tri posebne namene.


1. Funkcija memorije: titanijum-legirana legura ima jednosmernu, dvosmernu i potpunu opseg memorijskog efekta na određenoj temperaturi okoline, prepoznaje se kao najbolja memorijska legura. Inžinjering cjevovodi za hidraulički sistem borbenih aviona; sistem naftovoda u konglomeratu; tretman; napravljeni vijci za liječenje preloma. Ove aplikacije su očigledno.


2. Funkcija superprovodnosti: niobijum - titan legura na temperaturama ispod kritične temperature, koja pokazuje superprevodnu funkciju nulte otpornosti.


3. Funkcije za skladištenje vodonika: legura Ti-Fe koja ima karakteristike koje apsorbuju vodonik i sigurno skladištenje velikih količina vodonika, vodonik se ponovo javlja u određenom okruženju. Pri odvajanju vodonika, prečišćavanju vodika, skladištenju vodika i transportu, proizvodnju obećavajućeg vodonika kao energije toplotne pumpe i baterije.