Titanijska cev u eksploataciji bunara za naftu

Za naftnu kompaniju nije potrebno da se što više proizvodnje izvuče iz sigurnosnih rezervoara, tako da stimulacija naftnih bušotina igra vitalnu ulogu u proizvodnim operacijama. Mjere stimulacije, poput hidrauličkog lomljenja i zakiseljavanja, mogu stvoriti, povećati ili vratiti produktivnost naftne bušotine' Naftne kompanije obično koristecijevi od legure titanijumaGR9 (Ti-3Al-2.5V) za eksploataciju nafte i stimulaciju naftne bušotine.


Titanijum veličine ceviod OD0.158&"; ~ 0.315 GG"; (4,0 ~ 8,0 mm) x WT0,014&"~ 0,02 GG"; (0,35 ~ 0,5 mm) x Lmax 0,5&"; (max12000mm) iGR9 titanska cevmogu se dobiti visoke čvrstoće prinosa pomoću procesa odgađanja hladnog rada i otklanjanja stresa. Pritisak hidrostatskim ispitivanjima može biti i do 40MPA. Pored togatitanijum GR9 cevi, postoje i komercijalničiste epruvete od titanijuma GR1 / GR2niske leguretitanijum GR7 / GR16 cevikao icijevi od legura titanijuma GR12za procesnu opremu.


 Titanium Tube in Oil Well Exploitation