Titanium vijak veličine

Prilikom merenja titanijskog vijka , najbolje je koristiti kalupe i provjeru navoja. Međutim, verovatno ćete to raditi s metričkim rulerom.


Na primjer, ako ste gledali titanijumski vijak M8-1.25 x 50mm :


M8-1.25x50mm_grande.jpg


Veličina titanskog vijka je M8. To ćete odrediti merenjem prečnika osovine u mm kako biste došli do vrednosti "M8". Ključ nasadni za titanijumske vijke ne određuje veličinu titanijskog vijka . Ovo je česta greška.


Dužina titanskog vijaka se meri od kraja navoja do dna glave titanskog vijaka . To je dužina osovine, isključujući glavu. U primjeru je dug 50 mm.


Titanijumski navojni pištolj h je rastojanje između navoja izmerenih u milimetrima duž dužine titanijskog vijka . Određivanje visine navoja može biti teško bez alata za proveru navoja.


T itanijumski vijci na ovom mjestu koriste standardnu tezinu navoja po veličini. Siguran sam da ima nekih čudnih lopti, ali općenito govoreći, bicikli i dijelovi bicikla koriste titanove vijke sa ovim navojem.

M5 = 0.8 navoja

M6 = 1.0 navoj

M7 = 1.0 navoj

M8 = 1.25 navoja