Gr2 Titanium Square Bar Širina20mm * Visina20mm * Dužina500mm Spremni su za isporuku

Gr2 Titanium Square Bar Širina20mm * Visina20mm * Dužina500mm su spremni za isporuku.

Ostalo ime: Titanium Square Bar; Gr2 Titanium Square Bar ;

Materijal: Čisti titan

Stupanj: Titan Gr2

Specifikacija: Širina20mm * Visina20mm * Dužina500mm

Količina ; 50kom

Rok isporuke: avgust 2019

Gr2 Titanium Square Bar