Pripremiti za otpremu robe Titan obrađeni dijelovi

titanium machined parts 20170407.jpg