Najčešći tip barovi su Titan okrugli bar, Titan kvadratna šipka, Titan pravokutni bar. Raspon veličina i ocjenama od titana barovi mogu biti dostupni i primijenjeni u medicinske, industrijske i zrakoplovnu industriju